Akumulator jest sercem elektroniki w naszym samochodzie - Enerbat


Akumulator jest sercem elektroniki w naszym samochodzie

Akumulator jest sercem elektroniki w naszym samochodzie. Nie ulega wątpliwości, że akumulator jest sercem elektroniki w naszym samochodzie. Warto bliżej mu się przyjrzeć i poznać, czym tak naprawdę się charakteryzuje.

Wymienianie cech szczególnych, jakie posiadają akumulatory, można zacząć od parametru, jakim jest jego wielkość znamionowa. Określa się ją na podstawie połączenia poszczególnych ogniw w szereg, gdzie jedno ogniwo ma napięcie 2,1 V. Kolejną wielkością, która charakteryzuje akumulator to napięcie biegu jałowego. Jest ono mierzone ,,na nieobciążonym akumulatorze, czyli gdy obwód elektryczny jest otwarty. Następnie uwagę możemy zwrócić na napięcie ładowania. Silna elektroliza rozpoczyna się w momencie, kiedy akumulator podczas ładowania osiągnie napięcie 14,4 V. W czasie trwania tak zwanej „gazowni” cześć wody rozkładana jest na tlen i wodór, co prowadzi do powstania silnie wybuchowej mieszaniny.

Ważną cechą akumulatora jest również końcowe napięcie ładowania, które osiągnięte zostaje po ładowaniu niezgodnym z przepisami. Podczas takiego procesu intensywnie wydobywa się gaz. Równie ważnym parametrem opisującym akumulator jest jego pojemność znamionowa. Jest to ilość prądu określana w amperogodzinach, którą w pełni naładowany akumulator jest w stanie oddać w trakcie dwudziestogodzinnego rozładowywania. Proces ten trwa do momentu, kiedy osiągnięte zostanie skrajne napięcie rozładowania (10,5 V). Kolejną wielkością cechującą akumulator jest prąd próby niskich temperatur. Jest to wartość natężenia prądu, którą w temperaturze -18 stopni Celsjusza jest w stanie oddać całkowicie naładowany akumulator. Wartość ta jest znormalizowana przez normę EN, z której wynika, że podczas takiej dziesięciosekundowej próby napięcie nie może spaść poniżej 7,5 V.

Każdy akumulator, którego próby parametrów wychodzą poprawne, jest sprawny i zdatny do użytkowania. Pamiętajmy jednak, że każdy z akumulatorów różni się jakością wykonania, a ma ona znaczący wpływ na proces jego eksploatacji i niezawodność. Również czynniki zewnętrzne mają znaczenie na jego żywotność.

Zespół Enerbat

Akumulator jest sercem elektroniki w naszym samochodzie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.