Korytarz życia - poznaj zmiany w przepisach drogowych


Koniec starego i początek nowego roku to czas oswajania się ze zmianami w przepisach drogowych. Tworzenie korytarza życia jest już obowiązkiem kierowców. Niestety nie wszyscy stosują się do nowych zasad. A powinni. Jak stosować korytarz życia?

Korytarz życia - zmiany w przepisach drogowych

Zmiany w przepisach drogowych. Korytarz zycia jest obowiązkiem dla kierowców poruszających się po drogach wielopasmowych. Fot. Pixabay.

Tworzenie korytarza życia jest obowiązkowym prawem w wielu państwach świata. Także już w Polsce. Nowe przepisy ustawy o ruchu drogowym weszły w życie w grudniu. Korytarz życia oznacza utworzenie na drodze “pustego tunelu” umożliwiającego przejazd pojazdom służb ratunkowych. Co to oznacza w praktyce?

Jak stosować korytarz życia?

Kierowcy poruszający się drogami o co najmniej dwóch pasach ruchu w jednym kierunku, powinni, gdy usłyszą sygnał pojazdu uprzywilejowanego, zjechać do krawędzi pasa. Którego? Jeśli pasy są dwa i prowadzą w jednym kierunku, kierowca poruszający się lewym pasem, musi zjechać w lewo, natomiast kierowca jadący samochodem po prawym pasie, powinien skierować auto do prawej krawędzi pobocza. W efekcie na środku drogi, pomiędzy samochodami stojącymi po lewej stronie i autami po prawej stronie jezdni, utworzy się korytarz życia a więc wolny obszar, którym swobodnie będzie mógł przejechać ambulans lub wóz straży pożarnej. To istotne, bowiem w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia człowieka liczy się niemal każda sekunda. Szybko utworzony korytarz życia, zwiększa szansę na uratowanie kogoś.
Szybko, oznacza jednak, że kierowcy bez zastanawiania dokładnie wiedzą, w którą stronę powinni zjechać a tym samym, z której strony nadjedzie na sygnale pojazd uprzywilejowany.

Korytarz życia na drodze wielopasmowej

Zasady nowego przepisu są bardzo czytelne. Jeśli droga jest wielopasmowa, to kierowca jadący samochodem po lewym pasie, powinien zjechać do jego lewej krawędzi a pozostali użytkownicy wszystkich pozostałych – prawych pasów, powinni zjechać na prawo. Innymi słowy, na drodze wielopasmowej korytarz życia powinien być tworzony zawsze między lewym i sąsiadującym z nim prawym pasem ruchu.

Zawsze: Między lewym a sąsiadującym z nim prawym pasem

Zgodnie z zasadami nowej ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z korytarza życia mogą korzystać tylko pojazdy uprzywilejowane i – jako wyjątki – pojazdy zarządców dróg lub pomocy drogowej biorące udział w akcji ratowniczej. Innym pojazdom ruch korytarzem życia jest zabroniony. Nakaz ma usprawnić przejazd pojazdom uprzywilejowanym bez względu na sytuację na drodze. To nie dziwi, korek na autostradzie może zatamować ruch na kilka godzin, ale nie powinien opóźniać przejazdu karetki czy wozu strażackiego na sygnale.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.