Jazda na suwak - zmiany w przepisach drogowych


Jazda na suwak jest już nie tylko dobrą praktyką, lecz obowiązkiem, do którego powinni stosować się wszyscy kierowcy. Narzucają ją zmiany wprowadzone do Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Co oznacza jazda na suwak i jak ją praktykować?

Jazda samochodem zgodna z przepisami to obowiązek każdego kierowcy. Dlatego tak ważna jest znajomość zmian, które zostały wprowadzone w kodeksie drogowym. Tym bardziej, że dotychczas kultura jazdy samochodem w przypadku zatoru na drodze czy zwężenia pasa, wyglądała inaczej.

Jazda na suwak - zmiany w przepisach drogowych

Jazda na suwak – zmiany w przepisach drogowych powinny wpłynąć na poprawę płynności ruchu pojazdów na zatamowanych odcinkach drogi. Fot. Pixabay

Jazda na suwak, czyli jak?

Przepisy dotyczące jazdy na suwak dotyczą sytuacji, w której na jezdni z kilkoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, dochodzi do zanikania pasa ruchu, jego zwężenia lub pojawienia się na nim przeszkody, która uniemożliwia dalszą jazdę tym pasem. Wtedy – zgodnie z nową regulacja Ustawodawcy – to pojazd poruszający się pasem, na którym kontynuowany jest ruch, ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który zamierza na jego pas ruchu wjechać, ze względu na wyżej wymienione trudności na drodze. W praktyce oznacza to, że pojazd dojeżdżający do zwężenia lub przeszkody na swoim pasie ruchu, ma pierwszeństwo wjazdu na sąsiedni pas, na którym ruch jest kontynuowany. To gwarantują mu przepisy. Kierowca jadący pasem ruchu, na którym nie występują trudności, ma obowiązek wpuścić na swój pas ruchu jeden pojazd lub jeden zespół pojazdów bezpośrednio przed miejscem zanikania sąsiedniego pasa czy wystąpienia na nim przeszkody.
Nowe regulacje (art. 22 ust. 4a i 4b ustawy – Prawo o ruchu drogowym) mają zapobiegać a przynajmniej ograniczać korki na jezdni, zapewniając płynność ruchu na całej szerokości jezdni. Oznacza to jednak zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń kierowców. Jakich?

Jazda na suwak zwiększy płynność ruchu pojazdów

Intencją ustawodawcy jest zwiększenie płynności ruchu pojazdów w sytuacji, która może doprowadzić do zatamowania drogi. Oznacza to, że pojazd znajdujący się na pasie, na którym kontynuowanie jazdy nie jest możliwe, ma gwarancję, że przed zaistniałą przeszkodą zostanie wpuszczony na sąsiedni pas. Powinien móc płynnie na niego wjechać. By jednak płynność ruchu została zachowana, należy zapomnieć o praktyce zjazdu z “problematycznego” pasa i wymuszanie pierwszeństwa na pojazdach poruszających się po sąsiednim pasie dużo wcześniej przed zaistniałą przeszkodą. Jeśli bowiem, na ten pomysł wpadnie kilku kierowców, w kilku miejscach, płynność ruchu niezostanie zachowana.

Kiedy jazda na suwak nie powinna być stosowana?

Jazda na suwak nie ma zastosowania w sytuacji, w której dochodzi do zwężenia drogi, ale nie występuje zator drogowy a wraz z nim znaczne ograniczenie prędkości ruchu pojazdów. Istotnym jest także fakt, że Ustawodawca nie zwalnia kierowcy będącego na uprzywilejowanym pasie ruchu z obowiązku zachowania zasad szczególnej ostrożności przy wykonywaniu manewru zjazdu na sąsiedni pas i włączania się do ruchu na nim. Wszak najważniejsze jest zachowanie bezpieczeństwa na drodze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.